Osemsmerovka #56731 - Mám taký súdok v ktorom je dvojaký nápoj a ...

Mám taký súdok v ktorom je dvojaký nápoj a predsa sa nezmieša čo je to ? ...(tajnička)

OKŽÔLBMANAŽÉRKA
DHCEROZHODKYŇAN
PRKOMÉDIAKEHOKI
AONDIÉTYOYČILTN
DZOEDRINAKLTESE
ANMJIVČAIAASMIL
SOÉEPAĽŠERPOIRE
ESDPTFRONTPDCUZ
IAVITAMÍNAÍŠETJ
RDNSYRODÔPLCVTI
PASAŽIERKAKBORH
MLÁĎAŽEZSKAULNL
ODPLATAEBNČINKA
INTERPRETÁBAKAN
ANOKIČÚRTSROZÁN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk