Osemsmerovka #56578 - Seneca

Seneca ...(tajnička)

VŠEBRUCHÁČIKTMORÁLKAÚAC
IARHROVTŠZLATNÍČKAAFĽTS
PODRÁŽKASPISOVATEĽČEAHR
AIFARGOTOFRMATNILFKKVCO
PRETEKÁRRTSINETACHATAAV
ANOLCÁZMPKRÝMIESTENKAŠO
NÁDREVOIGADAŽÁCHTAČKTRH
ODUŽDTBMEČRHVIRALEVMJOÍ
VOEÁOUSĽČTUHLASOVANIEPR
IBARHZÁPASBVCOŤORKDSLUP
NKKACLLHLBAHÝSTPÁIMINCA
ÁAČGÝÍJEÚAOOORERANBANHL
RKIOSKEINEVTSREČBOBUĽAL
ČTLOBILIEUYEPVEZMRANRKO
ÁUDIKČŠTNBTLZOČNAKTOPČB
KRRIPÁAKINOMRAHFPEKÁRUR
RKHGUNÁRETEVJEZASADAČKA
TSDOMZBRAŇYKNALSYVĽEVUN
ŠÁLAPAPODVODBKASKADÉRKA
BRADAMŤSONREVÔDBRAČEKRÝ
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk