Osemsmerovka #56546 - Ako sa volá fínska hymna?

Ako sa volá fínska hymna? ...(tajnička)

SOPKABATENIS
UBSAPÁZOAMAM
KČENNPATŠABI
OEIDÓEAONAMK
PRŠIILTŽÍBÁR
ASUDPOANRREO
NTDÁMTHOOENS
OVZTAÓCSTZEK
VEVKLNOŤNIRO
NNOALBUMIČGP
ÍIŠVAGORCKIM
KEKÔLNIČKAAE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk