Osemsmerovka #56452 - P. O. Naso

P. O. Naso ...(tajnička)

NŠELEKTROMAGNETPAŇTAŠA
AKTSUPEIRPZSĽUČAŠNÍČKA
MIGRÁCIAZÁRFŽBKRFARMAH
RCEZÚRAORTARAČÁTVYEMTO
KOOLÁDEPÔDDŽIKUNANIAUL
VELITEĽRZÁCDALHETVLZĽD
APDSHÁDANKAKMUGRÍUOÁKE
LRIKEEJVRHETANECSAGHAR
EIPODVVÁOÉBLÁYHPÚŤNRTP
CMEČÝAHRZJTEERABDOÓAEH
GÁLICTKRAÁIPIKIVOZIDLO
ERAKHŠTFDNSCOÝTPKŤZNAB
PEUÁAATNELATAKNRSKNÍPO
AVKRNBALÍKORENIEINEČUM
RÁÁEIMODEVZEBRLLJKPKKA
DZŽŇEHDDŽÍNSYOKŽEJÁASŽ
AUKHRACHZČURBOEADHKRIY
STAMAKNÁPOTHÚSENICAOBP
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk