Osemsmerovka #56451 - P. O. Naso

P. O. Naso ...(tajnička)

PÔRODBORNÍČKAKVOZOVD
AIFARGOTOFOAKNÓGILEH
ROTŠÁLKÍNVATSODÓRAMR
ORECHOVNÍKONEIBUBÚPO
KAJELZSENDVIČLAREVOV
KROSNÁDECHTVBZUAHKHO
SCHODYLOCEDUĽAÁMROÁH
KIRNIIÚTMÝZNEAUSARRZ
ABĽAMOJELOLÁIRESNČVO
LITNEVNÓGAVRTKPAAUHR
ASSÁNANAMRONSSCRČLBI
RKKÁZEŇÓNZEÁÍIOKAITY
UUATICÚSRCNČLKAVTAŽA
GPEČAŤSUIKAHUMOTORKA
NONMUHKPASICHLEBÍČEK
EILOKOETHROMADANÚGAL
KAKČICEVTNEMIREPXERA
PCHBRYNDZIAREŇKÁRBAB
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk