Osemsmerovka #56383 - „Lepšie je stratiť a milovať ako nemilovať ...

„Lepšie je stratiť a milovať ako nemilovať vôbec.“ ...(tajnička)

ŤLAICÁPICNAMEROZKAZK
SHCUDEIRPEPŠSPRÁVCAO
OCHLAPČAEIAKDOBJOVDT
DEAKSIMMZTKÚZLOGLOAI
AALJELEEABINÓRAKAMNŽ
RNUMIÓHNSZELTLIÁNAIÁ
AOPOTGYOTSESURCTTŽEZ
NNATSIDUŽDOSTPPRGYMČ
ŽYKOAARŽRPKÉOTEVÓPIR
MMŠRŤIÁEOALČŤBCŇLLKÁ
ÁAOKŠSTHKTASUAEUOŤRL
NŠIAAEOČASOPISRHKAÓO
OIRMMTANINMDUIEÚERBD
ANBVOVUEDSEČPLPOZUÍI
KAIVÝTLAČOKMVOOACEHK
AŤOMAVRČKAHADKRHLACT
KSUKOZIOISONLOTLZKEA
ŤEMIEDLNOCTVAAÉAŤŽSF
VERBAIŽAKZAITERVÔÁTÓ
DEKÁDAŽRIEBÄBDEACVON
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk