Osemsmerovka #56363 - životné prostredie

životné prostredie ...(tajnička)

ISTOTAKNETSAROD
VCRAAMTESÁRVRBE
ÝŽICCAJAZUIÝÚYI
SÁEIINHRÁDTSRTN
TTŠNNAKŠIŠMKKOE
UNŤLEŽŇEŇUOUAVČ
ŽOMEVÉKLCKŠMIKE
GMERERÁHOPNNRAL
AEATRAOSETÁÍÉŠB
LDJSDLURZROČGCO
UREZAEKÁFUŇKOEK
SOAPÍCCHODBARŽO
KGKCHRUPOCHODEŇ
AAMOSADENSTVOBA
LABUŤPRÍSLOVIEK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk