Osemsmerovka #56259 - Aký je odborný názov kožného lekára

Aký je odborný názov kožného lekára ...(tajnička)

GDRZESRV
UMEÁGÓAE
MVGCLLKD
KÍIHÓINE
AŤTOBSRN
AAŇDUTSI
TZOLSAÓE
GDRAČICA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk