Osemsmerovka #56182 - Pýta sa pani učiteľka: "Čo urobíš, keď sa ...

Pýta sa pani učiteľka: "Čo urobíš, keď sa poleješ kyselinou?" Žiak odpovedal... ...(tajnička)

DOÄGKÁASŇMNSHOI
NKBRSAŠETOÁŠOLB
CVEAEOLSEVJISDR
HIIMLUETCPOŠTAA
RPROTIJEDBMKIVT
OTŽFOŤDROANAAÍS
BMŔÓPOŠNJMÍRAČT
ÁÓVNHASIČBKKHOV
KNLCIATCVUTULPO
AOÁDJEBAHSEPADČ
KRDTĽJUNIOREVOI
UTCKAZATEĽDCINS
ŤSAPEIRPOŽLÍČSU
ŠACHLADREDÁVKAR
AKMÁZMENÁREŇAĎB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk