Osemsmerovka #55850 - Existujú dva spôsoby, ako prežiť život: ...

Existujú dva spôsoby, ako prežiť život: nevidieť v ňom nič zázračné, alebo považovať všetko za veľký zázrak. – Albert Einstein ...(tajnička)

DOMRVINKARÉIRAB
LÔŽKOJMPOKOTALZ
AASŠOVŠÁUEZKRTÍ
CCMTVSKDGKČUVHT
EIAVODVORISNRCZ
DNFOPJRENŽAIAEÁ
MERRVRNJTÍIUBNC
AVLLASAÍHAKTČPL
REÁÍLTÝMKVÁDERO
HRSSČRÝAIBATKĽN
UDKTÍAŽŽKERMMKK
ĽAAOKNRADŽNUAÍA
APSKMADPLEEOCLÔ
ADZAGÍÁESUŇBKHS
OOBYLINKÁRĎBOUO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk