Osemsmerovka #55704 - Riešením osemsmerovky je meno a priezvisku ...

Riešením osemsmerovky je meno a priezvisku talianskeho hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 210 rokmi. Jeho sláva sa zakladá predovšetkým na jeho opernej tvorbe, ktorá je súčasťou repertoáru všetkých významných operných divadiel sveta. Predovšetkým Nabucco (1842), Rigoletto (1851), Trubadúr (1853), La Traviata (1853) a Aida (1871) sú piliermi západného hudobného kánonu. Jeho hudba mala, najmä v počiatkoch jeho kariéry, aj politický náboj. Podporoval hnutie za zjednotenie Talianska Risorgimento, jeho melódie (najmä Va, pensiero) sa stali symbolmi tohto hnutia. ...(tajnička)

ZGJOPÁNI
ÁŽAŤÚSČU
VHKVSEÁP
ACNUAPBV
ŽYEKPĽUY
IDŽEVOZH
EÁONÁPLŇ
VNKERDIA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk