Osemsmerovka #5539 - zem je červena obloha je zelena a na ...

zem je červena obloha je zelena a na červenej luke sa pasu čierne kravy čo to je? ...(tajnička)

MYDEVZÝV
ŽREBECJA
DEĽBAČÁT
ARÉNAIGL
KEOSADAA
RPLONEPN
OKNRZDAE
MUIDÉMPP
https://osemsmerovky.relaxweb.sk