Osemsmerovka #55359 - F. Bacon

F. Bacon ...(tajnička)

ZÁECNEČVEIDRÁČIKVO
OHCÚREINAVOVIHCRAV
ATROKSENJMAŠKARANT
OSOBASISTAŇEPUTSIS
OKČEINRZISZKVIKŤVĽ
AHANAKBÚRTAEAOÓEAE
KSRLRAKČÍNDARHÁNRT
VNSOBÁBKARKAEOPÁTA
OÚIEBOTLONLRIZIKOV
NBLHMÁIKINŽĹDBOOPA
EERBAZRČENERGIAVOD
CNAAÁZEPINZETAPAÝY
NIÁCZLODŤSONVOJOBV
DCIŤSONŽOTOTMRKVAY
CAKTNARUGIFADASÝVH
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk