Osemsmerovka #55280 - Ako sa máš?

Ako sa máš? ...(tajnička)

SIPDANÚTIGRICAV
CNAŤŠMEZOMIMŽYD
ELEKTROTECHNIKŇ
VÁIORŠRZYMPSÚAE
ORNĽOÁMOOKIURRR
DEEADSTUZĽREMTÁ
VNVJIMLEHOGAEPH
DEANNVPARADAJKA
OGTIAÝCABKCPVEĽ
ŠKSCOPŇEKÁEIMAC
TÁDAHLUOITZSLBO
IZEEÔŇČŽŠNÚHIUN
ČERKLÍDOKORKEJV
KŇPMKRITIKAHKÓR
AVÁRPSOMASETONB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk