Osemsmerovka #55153 - Nikdy nestrácaj

Nikdy nestrácaj ...(tajnička)

PODKOVAPČL
AKBARKŠČAE
YNRAILAMIK
BAITEMÁNŽA
USKRÁDEŽÁB
RAAČDŽNŠNE
TPÔDORYSED
OŽALOBCARC
ÁDZOKJOBDE
AKČIVALPSJ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk