Osemsmerovka #55122 - Sofokles

Sofokles ...(tajnička)

AKČAKČOPAIČMANAŠÍPKA
JVHTHCEDUĽKAKČILBOII
KORČULIARÍSLVEČERCVC
LÍUSVIŇAČAIÁOOIDÁRKÍ
CDDATYKOŽEIRBŠĽZNILN
ČIAUKVKRČREIÁJIAAUAI
IEBTBPABSESABLDOPADF
DRŠUPKAPITOLAISIMAYE
OEŽIĽMŤIVÁINOTČNČZZD
VKNJEKÝVČRANMNOŽINAO
VOOOCPATEKNAYAÍKAFAH
ÝRVRELVÝSADKÁRVKRATC
VDÁTPOVIJONHAGČEARIÝ
OAČSOCHYBAKNEILŠYMZV
JPIÁKHDAĽDEBNMOMOÁES
TDKNIAICÁTNEZERPERBŇ
POHOTOVOSŤRÁTAHCUKOR
DIEVČENCEZEKOLOGIČKA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk