Osemsmerovka #54842 - Austrálskemu vedcovi menom Adrian Dyer sa ...

Austrálskemu vedcovi menom Adrian Dyer sa podarilo dokázať, že…tajnička ...(tajnička)

VOČAŇYKSAJELTŤY
OVBYTOSŤMAJÚÚSS
LTLAEÁCAALOBMOT
DCÚSLHROKMYNONA
AEZTEPNVOPBSHCC
HNARVNÁZORIŤCOI
IANOÍRODKZEČŇMN
ŽLINZOCUEJLZEZC
ASRAONECČAKLSEO
HYTURÁDHLZOBEBM
OVKTVRULAMVAJCE
LĽEASŤĽAVÍILĽUN
ZELÁŠUAPDNNASKÉ
OVEEXPLÓZIADTVÁ
RREARCHIVOVANIE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk