Osemsmerovka #54514 - Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.

Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. ...(tajnička)

CENTRÁLAZK
ECIVAHONÁÍ
ĽHCÍNEŽKCN
EDUĽUDIALV
POKUSNKIOO
EVOOŽRANNV
ČÔRAÁKÁUAI
APLBXPOTCL
ŤUUIARÁDIO
ĎZFDKONÁLČ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk