Osemsmerovka #545 - Doprava

Doprava ...(tajnička)

RIADITEĽVM
ZRKADLOBÄO
AAČRUKETZR
LDAOAZPIEE
ÁZLNEMČGNP
SEUZRNRRIL
OIKOSENIEA
NVLRENŤCFV
IHAHACEASE
KTKIŽÔBEZC
http://osemsmerovky.relaxweb.sk