Osemsmerovka #534 - Sokrates:

Sokrates: ...(tajnička)

POTENGAMORTKELE
RSPODKYIFAÁDNYŽ
RMUIZÁCHRANKAÁA
EŽEMALEDATICSCR
HRNEJÁERŠRBAIAE
AŽOLÁNAKKOMVBKB
BŽKONOŇÝALOÍNNR
IETKÁSVIARKČMAE
LRAIGROPOPOČUČG
IIIČEERBVOSIINA
TALÁLPOLIOÄRRIV
ÁVEBEVBIČČMUÁDA
CNTOJAZVECAKLET
IITZNÁLEPKAOODS
AKNENLDEVARPSOÚ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk