Osemsmerovka #5332 - Každý má vo svojom živote tú osobu, o ...

Každý má vo svojom živote tú osobu, o ktorej keď ju stretol a pozeral sa jej po prvýkrát do očí, vôbec netušil, že sa pozerá na osobu ...(tajnička)

SENIORINŽINIERA
NUCÁROVNÁIVAPAD
AKRVNAŇYKROZODA
GTOÍIÓOKŽÔLDVIS
ÓASAVKTRIÚBÝTÁÁ
LNVKÍČLAVOTTSTZ
OIIŠNINARLSAVOK
EJŠUMIENKACKORL
HAŤLFDÍÍRIMZNMY
CRÁOYKDTLMNÚZÝŽ
RKRPEANEÉZALÁTI
AMÁOHOPZNORBLSČ
ABMPKEKUDALYBOK
ACINRETSESLATKA
NEKPOSÚCHODNOTA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk