Osemsmerovka #533 - Epiktetos: Ak chceš byť šťastný,

Epiktetos: Ak chceš byť šťastný, ...(tajnička)

HOVORKYŇAV
OAEDZŠPOĽP
ŽKKETŤRHER
KÁLISAÁRTÍ
OZÁBTVCIIM
PVLNAAAEDE
AEÍOŽJMVUR
ZÁSTUPCABI
ÚÍLEOENČRE
RODSTMEBAG
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk