Osemsmerovka #53 - Kto nema v hlave

Kto nema v hlave ...(tajnička)

ŇEMAKETABLETKAR
SMRŠŤSONCÚDUBLU
KOŠIARÁJIFEOEKK
LÁSKAPSETYDRZOÁ
AČATLBTLRZIOVHV
DSIŇUMEIOIČĽÝOE
APPRYHNČNČŽNZLT
ČIÝLUKAEÁKAÍNIE
KVAVÁBNKDAŤČAČR
AKNÁHTUAAČÚKMKÁ
KOTAIRKŠLASANAN
ČAREITSAHSLCOCG
ÍNAČVÁNNROYESTČ
NOVZORECVMZVŤIA
DKTAVDÁAÁIÁOĽTR
AIÚKRYLSNEHTJEÁ
RAŠDAHDOKRAROĽV
HCÚSOPOKLADORKT
ÁAĽUBOBLEKAPDAO
NOVORODENECŠZZI
https://osemsmerovky.relaxweb.sk