Osemsmerovka #5255 - C. JoyBell C.- Nebojte sa svojich strachov ...

C. JoyBell C.- Nebojte sa svojich strachov.Nie sú tu, aby vás desili.Sú tu, by vám dali vedieť, že......... . ...(tajnička)

NIMSEAKĎOL
CHRUPDČAKK
AUOČEÁZZAO
KMAKGLVÚMN
ČEAAÉOILIÁ
ÍLNČNKTBHL
NKAÁIOAOUČ
ĽYRSUČTŠOJ
OŇHJSOKDED
RAOSVETAÍĽ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk