Osemsmerovka #5217 - Jediný spôsob,ako si uchovať zdravie, je

Jediný spôsob,ako si uchovať zdravie, je ...(tajnička)

JABŽULSOHOBATNZSES
ABOJOVNÍKRMRÓNEOTK
TKKČLÚPEŽAOFÁHLNOÍ
VÍTNEIOCLPAZAHEDAX
AČÄINCRSŠTONILNAKA
RIBZBEIŠKRGPŽEIIČT
OBEZITAICÁMROFNIÁÁ
HTIŤČODIRNTEMÓAKMK
AVREZNOKCEROZRUKOI
CÁŽOLÍKŠPÁRIKÄMDOF
IÁDAVYDAVATEĽSTVOI
NOKČEIDRSANILSROBT
VYKÁLPETPIRADIÁTOR
OŤKÍLMUCRDVEREČÁKE
HČDŽUDOOEPRÍŠERASC
CATIŇŤŠÁLPHÁNKAKNE
APÁARÚTKETIHCRAČAI
ŠTVORČEKZMODERÁTOR
, , , , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk