Osemsmerovka #5120 - Čo si kúpi blondínka za posledné peniaze?

Čo si kúpi blondínka za posledné peniaze? ...(tajnička)

LÁDNAKŠÝVAKČIREVEV
ÁÁKOŠÁRHMKIBRITVAB
DIELOBPCRIEHEŠKOLA
EKČRŇOBEKTZÁCLONAZ
PIBĽARLNVEYSERLTKÉ
KNOOÁHOIAKČIPOARSN
ÍÓRZACPTDNŽNCVPNGI
NLDONUOOÁKEEIISKOB
TANMÓLPRLZUTALEANM
OSÁŇTSEIOTYPSAKĽDO
VSUMECRSRLELÓPDMOK
ATŠABLAHOŽELANIELP
RKNRETEVSČNMÝTVŽIA
DDISPLEJNAOBYVATEĽ
ZNCRKCHALÚPKAUDKRB
OTALBUMHTRAMPOLÍNA
GEBUĽAINŠTRUKTORKA
GLÓBUSFÚRIKÍNĽUTRV
https://osemsmerovky.relaxweb.sk