Osemsmerovka #5082 - NB

NB ...(tajnička)

AKTYHCÁZNA
LIATKOKOSP
CHRÁMRAČNO
OAKČIVALHP
CVSLNZUBÁR
EATZCEONEE
BRUTALITAU
EPPPOKÁZBK
RÝEONRÔAPA
ŽVŇAKRTDEZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk