Osemsmerovka #50 - Murphy: Je lepšie byť pekná ako múdra,

Murphy: Je lepšie byť pekná ako múdra, ...(tajnička)

PRETPOMSKÚŠAČKA
ADASOATEBELKŽEZ
PAHULSBOOMASRVÍ
IGEIIUOFRESKAOV
MRNEČTKRZRNGNDE
EAÝMKEKONÚRUÚID
IVSĽAIŽESAFLGČČ
NČUURNEPJTMAAŠI
DĽVDOAICNARELOT
UEEOBDITNHRENEA
LTNŽÍAEDSCKTĽTC
OAÍRRNĽUDOVÁNBS
PDRÚPATVLIHDÍAA
OÁKTOÝOBJEKTÍVR
DBMYMSOLDAREMLÍ
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk