Osemsmerovka #49945 - Všetko najlepšie

Všetko najlepšie ...(tajnička)

PADESDERPĽETIČU
ARÉOCHROBÁKČNHD
LTMÝRSTREDISKOY
UKONÁTSOTÄVSDTA
BBNNKUCHYNKAÁEN
OKPODAICÁRTSULI
VÍAŇVOVATOZRÁĽČ
KNLĽEIHAKSVNEVÍ
AVEKULNARČATAYR
KOCLÍKEÁNKITÚKP
TGSOŠKAJRJRDASA
EIČEPZEBAAEHUHI
LFTAKČÁMOKŽLLSC
IOGNIFÍRBURČIAK
ŽKAICÁTIDERKAKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk