Osemsmerovka #49944 - Všetko najlepšie

Všetko najlepšie ...(tajnička)

KÔPKAŠSAMECNPEĽ
NIŤDEKRÉTAZÓSOE
AESNARŽDIRIGENT
KKOBSAHOEROAREI
ČONAČBOČNDNVKMD
IRRAPKÁČÝOURÝAA
TČAUDAPYABPŠVRI
ŠUFSPOLUHLÁSKAR
OLBÁHCLRUOOSOOH
DIKÁYEIELKKLŠBC
BARIKÁDASVINÁRE
ÍRSZRÉKILCÁTRAP
OŠÉFKAVRÁKEPPZS
AMLEŠAĽUBATNNKÚ
ŠTRAJKAPLIKÁTOR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk