Osemsmerovka #49655 - Rozprávajú sa dve kamarátky: - Už si niečo ...

Rozprávajú sa dve kamarátky: - Už si niečo mužovi vybrala pod stromček? ...(tajnička)

AŇYKROVOHNECHTÍKMKŠH
YMKEOKJOBRÁNIČKAIUOJ
KNČHRVZORÉÓMATKANCŠP
AKIRDISKOTÉKANASCHOD
TOJDKEČJRAMLEŠGDAÁVS
ASOLOIAABMLIEČBAERIL
STVOŽHKOČALTÝVVNŽLCA
TIDMOYNMRUPALETAŠMAN
EČADREÁIHIFGKUCPRDÁI
RKAÍNRSEAZGÓLOIBAMRN
AAVTAKNÁIDNIBÓMRZKEA
OEKNÍSOKTÚPONIBEEOMK
RAIAKČINVÁRPRÁAUCMÍŠ
TCZNÁMORNÍKÚČBLUSIZÍ
ADASÝVOPICAROZBUŠKAL
, !
https://osemsmerovky.relaxweb.sk