Osemsmerovka #48384 - F. Bacon

F. Bacon ...(tajnička)

KNPREDSEDAKTERABČTAJ
ÁPLVRECEINANÍPAZULPO
VTOBLAFÁKORČULIARKAK
IEDLREKAZMYSELNZBDLS
DHEDUPEČKŠÍRIORÍOŽII
ÔLNDÔDČKLŠÍAMKÁMŇUSV
CAITSENMANUZEÍNEUNÁA
HICŔZARÍAČOMZLORFGDT
OCANBAHHKKIKÍAKAÁĽAS
DÚJIRFTCRNFARBIČKAJÝ
OLLEIYEÍEAROPSÚDALKV
KOILKÍNNIVEČNOSŤSEÁO
KVTAEOCEBURINAČBOTRŠ
KEDTTIHŽZŽEMĽOVKAIIK
RLÚKALHURTSOTRAVASŠA
OENAHRÁVKANOBYLINKÁR
VÁKURÍBEZĽAČADÁLVOSŤ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk