Osemsmerovka #47484 - Epikuros

Epikuros ...(tajnička)

EAKČATLŽUČITEĽKAHTDK
CZARBOJOVNÍKVŽKRPVRO
NABARÁNOKKAÝENÁUEAOL
AKČINRÁKELLMEDRŠČRJO
ĽITCOMUSHEĽČZINEIOFB
ÚTKÁROBÁTAUASIEŇVHUE
ŠESPRTČKIRKÝVALÝORČŽ
ÍCŇIPIVKOPODKOVAIKMK
UÁECKFPDKRLMOINČTATA
HZRNIEČKOÍLENIČSDNET
LOÁAESOVTSZAŤÍVEOTKI
ÍLKMKTOMVTTMUHCNCÍVM
KDNEOISRARBRIEŽDENIE
RIITNVEAAESSBARÓNACL
EMCECAJMRŠTALHOSTIAO
DRANELEOROTÚKEXETNŽM
EOLIRNDRRKDŽAVOTIGER
NKASTAĽKDOVZOMORHČIF
CÍPTRVALKAŤSONDORÁNN
AKRAIČERNOKŇAŽNÍKIKČ
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk