Osemsmerovka #47477 - Demokritos

Demokritos ...(tajnička)

RAICÁRGETNIOBANKOMATVES
NELHCAKBODÁNOAKČITSECIE
AČHRNEROTEŠERHAĽCONVÁND
KVIEEHPAPVÝPARNÍKÁDAPEL
NATNDTJUIRTRENÍRKYMKODI
ÁEPIENRBKČÍMONOPOLOOBŽA
HKAORLÓUOHOSPODÁRSTVOEK
IORKKBRGHSÍMTAELÚZÝYČIV
EMÁÝZIPRALINKARKÍTĽRKRO
RADRAÚPČKHAVKEVKÄKÝÚABH
ONATŽALÚZIAČOČNBSMEŽJVC
GDKSNEŠBÁIAMAGÓLAIDADRY
LOKIŽCOOTVPAICÁRTŠNOMED
YRRNEMEVOBDĹŽNIKILBÁKCŇ
FDABABIŽEJOTROKGÓLORKEN
VMANIDYHPRIATEĽKALÁRIPŠ
ARZĎOLOHCUDZVHAKVOHCARP
VOAOTVORAINYKSAJANEIGYH
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk