Osemsmerovka #47240 - M. Wagner

M. Wagner ...(tajnička)

PERSONÁLAANOLOBMYSRÁ
PATOVTSTEDPVBARTSAJD
NČRIKLEKVÁRETPBPVČSC
DIERAKRAVKŠRKDOOÁYUE
NNPEAALOVSODSLTHLKBZ
YŽXRJEKLHARMONOGRAME
KIEERÁHECKIČIBNOAEAL
ČACKVKAMEŇNCKNVZIABO
AKAIOAHIPOVFÁKÁNCDRR
NMDMCŠSÚSTAVAVERNOKO
ICENATPŤÚJLNOTOGAVOH
BRIGÁDNIKAIDATNNRELC
MMIKONKARRDLNIIŇEIEY
OSENÁTORDÁPETČDILRSD
KÍZVODKYŇALÍJOLROPOÝ
ŤSODARAPZAMARHÁVTSÝV
CDUKREMATÓRIUMDZAJÝV
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk