Osemsmerovka #47237 - P. Kosorín

P. Kosorín ...(tajnička)

HNAKJADARAPATMIESTNOSŤ
OCHOORREGITKÍNTONELKNR
BPHZLIEŠÉZEMIAKNIPSÉÁN
LEAMSAGENTÚRAŠUPKAZDAS
ÍŠKOESLNIEČKODDÁIANALO
KIVNRĽÁHUČKÍOVEVBADUEV
LAÍAKVCSSKONÍKRCŽRŽBDT
OKTUŠROTOMORTKELEOÁYAC
BČKTAAOÁAGTAÝOŠSBBHTTO
ÁAEŽBRARCÓTPVVÁNKAAOIR
SVTIDIVADLOÝŤTÍAKLMVCO
AÝEVOČNMAAMVŠCEČBKOŇPR
BBDOHIEARTJTTÍAVRÓJARP
ÚOKBCTMKZARVDNÁJANÁŠEN
RBIYŤAŽISKOVZDIALENOSŤ
TOMTLLAVÁRÉDRABMOBELTA
ĽROISPVČREVOÄRDKRPRFÁT
EINEŠEIRTEZÝCHKATÁPRVA
PAOHÁNVORÁCMÁÁOPNRBFKG
OBOJŽIVELNÍKIZBOOINUAE
TRIESKAKČILBOJRRKKEOZR
ŠHLUPÁKPREDLOHAKRÁMLIF
- .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk