Osemsmerovka #47235 - P. Kosorín

P. Kosorín ...(tajnička)

VIECEPRKOZÓUTRIVRARF
ČNÁSHMOTAKČIMASOLSEH
AREMAKTDOZUČCDEZÉNIÍ
VMÝTSOKŽPPÓLEKÁRIÓTI
ÁLŠČMDVEŠIAKPALKUŽEĽ
ROŤRAŽEMĽASLUVEOŽIKZ
PKBIMEDZERNÍKLŠRIMŠO
ZAZERÁZAOSOBAÁGYŤEUB
OLLVCVLDEDIČPKCTSDMÁ
RIOIOEÚAALOMSNEOUTPČ
BTMCBSNKNFARNOSŤĽCEI
OAOATINSÁLTPARTNERRK
BKKARIKATÚRASNORČRLO
SMVUPEAŇIVSÁLSTÁDOOM
LÁBUĽUPGUĽOVNICABBRU
UNŠČČASOMERÍFOZÚVOON
HZLYŽIARŠUPINAKMEBDI
AIŽDOLŇERÁKNICALAPKT
RMALOVALHÁIHLBOČINAA
ZARBOJKOTYBODOSTIHYŤ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk