Osemsmerovka #47150 - Jožko píše test na hodine prírodopisu a ...

Jožko píše test na hodine prírodopisu a dopĺňa: Príklad: Kravička sa otelila - Mačka sa okotila - Kobyla sa ožrebila ...(tajnička)

ARTISTAJŽATHCED
KRYBALETKATKEFE
ČAKPOLUDNÍKALLU
ÁAAĽEŠOKOLOPEPV
TKDŇOBSTRÁŽSROE
ATLIAKNEIŽÔATZL
NNONEMEVMPTSSNI
AEOPALIVOOAKOÁT
RNMČTDŇSVNBKKME
HIÁJROVADOAIUKĽ
ÝTČAALČÁRRZŠLAO
VSKHSKLEHKĽÍOMB
ŽBAUAECHLAPÍKER
RATŠOPLECHANDRA
ALAŇYKNANTSEMAZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk