Osemsmerovka #47138 - 31.7.1930 Obec Veľká Revúca zmenila svoj ...

31.7.1930 Obec Veľká Revúca zmenila svoj názov na Revúca. V prípise okresného úradu v Revúcej z 29.7.1930, č. 6644/30 sa uvádza, že: „...správne a zákonité pomenovanie obce Veľká ...(tajnička)

CMUDNEREFEROVAJ
HRAŇYKNEVÁLSOVV
ÁRRTEZSSCHODBAÝ
PEÉOÁTAKČÁHOBRŠ
AINPIDTKRÍŽNIKI
DNAVRNSPOVAĽAČV
LDAAKVEATNIFAOK
OLOKKOCSCÚTCKAA
LOKNČČRÉTNIRPŠH
DŽIÁÁIIYTRASAAO
RMČIJŠVPTPOŠĽKS
HAÁDEÝKAŠORMŠRT
ESVNVSLALOMSVEI
ÚÍOIAIGÓLOKECIN
AVNÁBREŽIEHRUDA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk