Osemsmerovka #46179 - Tajnička:

Tajnička: ...(tajnička)

ISKRABOTANIKATE
HALUŠKYKANDIDÁT
ŠIRÍLMLDŽOGINGL
ERAESAIEČANÍPSI
OÉITPAKÍNREZDEM
KTCEEOÉROZTOČNU
SAÁRIZRCÁLANAAZ
IBLÉDDAAEKDKPKÍ
VPUNŽÔRKNNEEÁČN
AUTÁOBAUOJZLJÍA
TKAŠRKŠŇTEOÚZNN
SÁRIDATDLRDVRŠI
ÝNGVNSNÚBENICAL
VÁŽKABĽAPIIKVČH
SEBAVEDOMIEDANY
!
https://osemsmerovky.relaxweb.sk