Osemsmerovka #4569 - Nasledujme našu Matku Pannu Máriu. Choďme v ...

Nasledujme našu Matku Pannu Máriu. Choďme v jej spoločnosti s radosťou po rovných i nerovných cestách, ...(tajnička)

ANALBOCHNÍKOKOS
PAVIÁNKAKČAHAĽŠ
TOTPRÍPRAVOKORÝ
MKOIOAŇYKSORBNÁ
ATKAKVOTLIŠSJPV
REAAKÍNTELÁZEOG
EILRZGNITÍMDKŽR
VIEEAENDSÚČETEA
ÍZNKÍNTSALVKÍHT
ZPDPAATAPRÁOVNU
ORÁUDMŠUESHMPAL
RIRZCAEPLEBÁKNÁ
KLRDSHÚSTAVZNIC
ABIRTSEŠTÍTOKEI
ĽALOIFRAKOTOLŇA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk