Osemsmerovka #45604 - . komora zubných lekárov ...

. komora zubných lekárov Semináre. Certifikačná príprava Lekár 2. Zubný lekár 3. Laborant zdravotnícky, farmaceutický 4. Farmaceut 5. Sestra 6. Pôrodný asistent 7. Asistent v zdravotníctve 8. Zubný asistent 9. Verejný zdravotník 10. Fyzioterapeut 11. Asistent výživy 12. Dentálny hygienik 13. Zdravotnícky záchranár 14. Optometrista 15. Masér 16. Očný optik 17. Technik ...(tajnička)

AVATSOZKOKÁROSOBTSOR
VOGLŇTKOTIPÍRPANXÚRN
AZIZEIOTTOMOEEIAEČTS
TÁSKRČKSARZRKVLNTEEA
ONRÁAMVÍCŤAVÝÁÁJNTMK
MANTINELNDEVOKZAOOIC
PAKAČÍVJLŽMIANZNKBHI
KKAAUCÝOUALZDHÁITLÁO
IŠVŽMHHRŠÁADDRORAEPN
MUIYAPĽTKOZYRHODČKLÁ
PŠÁHFAAFARMACINOVZAR
UVRCIĽDŇERÁKEILMEÁVO
LIEVANECKOTÚČTPRILBA
ZNIPRÍŽIVNÍKIDŽÁDCAT
ŤÄMAPIŠKÓTARGUMENTVA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk