Osemsmerovka #45175 - Odpustenie je najväčšou skúškou lásky: ak ...

Odpustenie je najväčšou skúškou lásky: ak odpúšťaš alebo prijímaš odpustenie, urob... ...(tajnička)

AKNELIMYHITSODROŽDIE
ROÓLEBKAĎMOMUIDÚTŠBC
ÚDTNÝHLÚPEŽRATOTSIUL
TÚEREMOKŠÝVAÉKSPNENA
KSCBTSOVHCIONFOKAČKA
AĎALEKOHĽADAPTOHHČEK
FRAZHŽTDDAEÍRDCŠATRZ
ZKAILDESISOEPDONYRIÁ
AMLFAMMCHYBAÁUZRDUDT
RKYCINÁHRADNÍČKASÍNO
CHESHRNČEKBIÓÚČAJNÍK
HAIIESMVYÄTREZEDORÔP
ÍATPRLŽALUĎUANILZRMZ
VÉOLDINEITHBOFABMOLP
https://osemsmerovky.relaxweb.sk