Osemsmerovka #44826 - François de La Rochefoucauld francúzsky ...

François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680 „Stálosť v láske si nezaslúži ani chválu ani odsúdenie. Dokiaľ cit trvá, nedá sa odvolať, a keď trvať.“ — ...(tajnička)

ŽEISAČOPČARÁVTO
DGKOROHOADEIRTA
PIRARETKRRSTAKN
ANVLFRNTÁNARGOI
EĽNÁOAEHVBDIBNK
OKDKKŠREZZOUČVU
ŠOVEVERICABZPEC
TNDDBLYNŽSÁOLRH
ITSETIBEOAEZÁZÁ
ERŇDONALODLETÁD
POKUTAČOIAUANCZ
OLVŠEYKVTČVŽOIA
KÓOKMLAOBKLADAČ
ARJOPÁNPBAGETAŤ
ZVUKÁROTKURTŠNI
https://osemsmerovky.relaxweb.sk