Osemsmerovka #44811 - Elbert Hubbard Priateľom je ten, kto o ...

Elbert Hubbard Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a . – ...(tajnička)

PMÁZRAPARTNERKA
KAIŠEVVHCERETOK
VNDRTRURPRIATEĽ
KIÁÁÚRÁLAKABSSŤ
ÍPKTKÍNZILEIBTS
NŠYOSIFSVADBATO
TGTNÁĽCLEOURPUN
AEINAKŠEMRNAALN
LNCŠOKURZORERIE
BOAVNAVAADKŤCPC
ACVIČISKOKAÄHÁO
TÍBIEDAKČÁPMANH
ODOČRÁARMÁDAÁDA
ĽAKMARGELETPLRR
AONÍMATIVÝFUKKD
https://osemsmerovky.relaxweb.sk