Osemsmerovka #44797 - Aristoteles :„Priateľstvo je v .“

Aristoteles :„Priateľstvo je v .“ ...(tajnička)

AHCUMEĽCEVARDDS
TÁNHCUBPFKJODZU
MEJBOELELŽÍASOM
RTAÓKANMITÁDZRE
EAERTHVINOHRADC
ŠKFKAKROTÍDUAHE
EĽAIIPAOASCPAGD
TUKMNOŽSTVOHAOU
OBRTEÉEENKDHJDĽ
AIDATÁRVSOAEOEK
TCASŠÉMIVRMRRSA
ATLÚNVZZANILTOK
GAKČÁLOKŠOKOSYV
EOBEKRITIKATOMH
RMOTORKAĎEVOPÝV
https://osemsmerovky.relaxweb.sk