Osemsmerovka #44679 - Preháňa sa po Savane, nosí tričká pruhované ...

Preháňa sa po Savane, nosí tričká pruhované. Čo je to? ...(tajnička)

OBKLADAČKA
BARAGICCAK
ELAŇREHEKČ
ZÁŤAČEPMČI
VSTRECHAÁP
EKÁHURDSRŠ
TAKNEILZBD
RROTKARTOE
IBANEYHRŽA
EAKRÉŽNARA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk