Osemsmerovka #44678 - Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. ...

Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Čo je to? ...(tajnička)

ZÁSTUPKYŇA
AKTÁLBOHJM
AIRÉTNALAG
KČÁKPARNZM
ČASCEVARDR
ÔJEKOŽDAEI
POTRÉNERCE
AVARPERPKŽ
VĽETAVYBOK
KDAVREZERA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk