Osemsmerovka #44578 - ....................do úvah súčasnej ...

....................do úvah súčasnej slovenskej literatúre v Rumunsku vlastne nepatrí, miesto v tomto kontexte mu zabezpečuje skutočnosť, že bol prvým nadlackým "domácim slovenským časopisom". ...(tajnička)

ÁPEČAŤPSFLITNEV
NRIHIMAKOIARÉCD
ZÉLŠOVŠŤUKARÚNŠ
EMHNKETŤRRÉSAÁN
CIOÓAÓÉOŠDČSKBR
NATMORTTRÁVAIOE
IKERNSAANILHZŽT
RGLOIÝBIGIJPUES
POEHMMRCŽARTMNJ
JNSÝOŽAÚBAZPDSA
ĽDKBDRFLŠEODŠTM
EOOZÁŠKOLÁČKAVĽ
DLPJNOVVENIECOE
ŔAEAPATEKVICANV
KVÍKČCHRÚSTEHNO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk