Osemsmerovka #44576 - ...........................je najmä ...

...........................je najmä vydavateľská činnosť, organizácia odborných seminárov, školení, taktiež kultúrno-poradenská, vedecko-výskumná a klubová činnosť a stretnutia literárne aktívnych členov. ...(tajnička)

PLKUFARMÁRKAUTÍČKOLT
RAAAAÚCRSMOTOCYKELAN
IBKKĽAAUOTTOMADIVINA
MONČKKVAKVARPERPEEAC
ÁREIEČADARCRDEREŠITI
TAŽBČITFNŇÍUOEREENÓN
OTAANRLEÁKŠKMŽCLVAMV
RÓŇBETKBLKIEOLIÁADIO
OREAVKYTODŇČRŽÍTKAAH
TIPIÍESŠMAOYÁEEKNZPC
ÁUŽDOLTÉLKČDPNČIÁOOA
KMAUŇERÁKIČOKBAČRHSŠ
IHLĽPTANANPBMEOPHBAŤ
LYÁÁXVNRROINESMSCTLŤ
PEREAJAŤLMIVTEAASAHA
ANILAPAVKRÁLODNTJAZD
LAHZKRÁGNAHRTAVEHOOZ
ACINARÁMČHURKOALSCRÁ
KDAKČÍNVOCARPULOPSUR
SKAHARTSÝVADÍMARYPUB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk